Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?


Boulevard de la Croisette i Cannes.

Nya översättningar

sjutton också!   tusan också   Tusan också!   tusan!   tusan också   förbaskat också   zappa   Yves tycker mycket om TV   Hurra!   jippi!   uppspärrade ögon   ögon   yoghurt   finns det   fanns det   man har fått nog av, man har fått nog   där   dit   dit, där   2000-talet   1600-talet   1300-talet   vallon-   uppriktigt sagt   sann, riktig, äkta   riktig, sann   sant   riktig   sann   riktig   ser du väl, låt oss se   resenär   resa   resa   nia   ni ser   ni söker skydd   tänk er   Vad heter ni?   vill ni gå dit?   ni kommer att få se   ni kommer, kommer ni   ni säljer   ni följer   önskar er   ni kommer att lockas   ni kommer att bli   ni kommer att vara   vet ni?   ni kommer att träffa   ni tar, ni tar upp   kan ni   talar ni svenska?   ni pratar, pratar ni, ni talar, talar ni   ni talar   ni bor, bor ni   ni kommer att bo   ni ska göra   ni är   känn er som hemma   är ni härifrån?   hur många är ni?   ni är, är ni   ni måste, ni bör   ni måste   vad önskar ni?   ni önskar   ni kommer att upptäcka   ni tror   känner ni till?, känner ni?   ni har sett   ni skrek   har ni bestämt er?   ni kommer att få   ska ni gå   ni kommer att se   ni skulle tycka om   er, ni   ville, velat   ville   vilja   ville   ert kvitto   er adress   er, ert   ert   er   era lovord   era böcker   era skrivhäften   era väskor   går på stan   volleyboll   tjuv   miljöbil   grann-   granne   granne   träffa, se   hälsa på  
Annonser

Översätt till andra språk

Franska

Lexikon på franska

Franska är ett av de största romanska språken och räknas som ett världsspråk. Det talas av omkring 109 miljoner människor som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 290 miljoner.

Det är efter engelska det mest studerade språket i världen och totalt har upp emot 600 miljoner betydande kunskap i franska.

Spanska

Lexikon på spanska

Spanska är ett ibero-romanskt språk och talas som modersmål av 386 miljoner människor, varav 90% i Syd- och Nordamerika.

Mexico är den folkrikaste spanskspråkiga nationen. Spanska behärskas dessutom av ca 15% av befolkningen i USA.

Spanska är officiellt språk i Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Kuba, Dominikanska republiken, Ecuador, Ekvatorialguinea, El Salvador, Guatemala, Honduras, Marocko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spanien, Uruguay och Venezuela.

Tyska

Lexikon på tyska

Tyska är ett germanskt språk talat av omkring 120 miljoner människor, vilket gör det till Europas näst största språk (efter ryska) och det germanska språk med, näst efter engelskan, flest talare i världen.

Tyska förekommer i många dialekter (med huvudtyperna högtyska och lågtyska), och har mer än de flesta andra germanska språk bevarat mycket av den urgermanska grammatiken, med exempelvis i större omfattning bibehållna kasusböjningar.

Italienska

Lexikon på italienska

Italienska är ett romanskt språk inom den indoeuropeiska språkgruppen och talas av ungefär 70 miljoner människor, varav de flesta i Italien.

Den italienska som talas idag är till stora delar baserad på toskanska dialekter och kan sägas vara ett mellanting av dialekterna som talas i Italiens södra delar och de norra delarnas galloromanska dialekt. Den sedan länge etablerade toskanska språkstandarden har de senaste årtiondena börjat bli influerad av den typ av italienska som talas i Milano, Italiens ekonomiska nav.