Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta à leur nez et à leur barbe från franska till svenska

leur   –   deras
barbe   –   skägg
leurs   –   deras, sina
leurs   –   sina, deras
beurk   –   usch, fy
beurk!   –   usch!
son papa   –   sin pappa
papa   –   pappa
le ciel   –   himlen
zut   –   tusan också
quel, quelle   –   vilken
la bataille   –   slaget
les yeux   –   ögonen
zut !   –   tusan!
papa m   –   pappa
cielm   –   himlen
père   –   pappa, far
mon père   –   min pappa
tomber   –   falla
face à   –   framför
tomber   –   ramla, falla
son, sa, ses   –   hans
ciel   –   himmel
près de   –   nära
proche   –   nära
un ciel   –   himmel
un ciel   –   en himmel
Annonser

Översätt à leur nez et à leur barbe till andra språk

Franska

à leur nez et à leur barbe på franska

Franska är ett av de största romanska språken och räknas som ett världsspråk. Det talas av omkring 109 miljoner människor som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 290 miljoner.

Det är efter engelska det mest studerade språket i världen och totalt har upp emot 600 miljoner betydande kunskap i franska.

Spanska

à leur nez et à leur barbe på spanska

Spanska är ett ibero-romanskt språk och talas som modersmål av 386 miljoner människor, varav 90% i Syd- och Nordamerika.

Mexico är den folkrikaste spanskspråkiga nationen. Spanska behärskas dessutom av ca 15% av befolkningen i USA.

Spanska är officiellt språk i Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Kuba, Dominikanska republiken, Ecuador, Ekvatorialguinea, El Salvador, Guatemala, Honduras, Marocko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spanien, Uruguay och Venezuela.

Tyska

à leur nez et à leur barbe på tyska

Tyska är ett germanskt språk talat av omkring 120 miljoner människor, vilket gör det till Europas näst största språk (efter ryska) och det germanska språk med, näst efter engelskan, flest talare i världen.

Tyska förekommer i många dialekter (med huvudtyperna högtyska och lågtyska), och har mer än de flesta andra germanska språk bevarat mycket av den urgermanska grammatiken, med exempelvis i större omfattning bibehållna kasusböjningar.

Italienska

à leur nez et à leur barbe på italienska

Italienska är ett romanskt språk inom den indoeuropeiska språkgruppen och talas av ungefär 70 miljoner människor, varav de flesta i Italien.

Den italienska som talas idag är till stora delar baserad på toskanska dialekter och kan sägas vara ett mellanting av dialekterna som talas i Italiens södra delar och de norra delarnas galloromanska dialekt. Den sedan länge etablerade toskanska språkstandarden har de senaste årtiondena börjat bli influerad av den typ av italienska som talas i Milano, Italiens ekonomiska nav.