Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta åka iväg, resa iväg från svenska till franska

åka iväg   –   partir
resa   –   voyage
resa   –   voyage m
en resa   –   un voyage
jaga iväg   –   chasser
resa   –   dresser
resa   –   voyager
att resa   –   voyager
ge er iväg   –   partez
gå iväg   –   repartir
resa sig   –   se lever
iväg   –   partir
hon åker   –   elle part
resan   –   le voyage
åka   –   partir
från   –   à partir de
avgå   –   partir
utgå   –   partir
dressera   –   dresser
jorden   –   la terre
runt   –   autour de
runt om   –   autour
runt   –   autour
en bit   –   une part
från   –   de la part de
trevlig   –   agréable
hon är   –   elle est
hon går   –   elle va
hon har   –   elle a
hon dör   –   elle meurt
den bor   –   elle habite
hon läser   –   elle lit
hon sa   –   elle disait
Annonser

Översätt åka iväg, resa iväg till andra språk

Franska

åka iväg, resa iväg på franska

Franska är ett av de största romanska språken och räknas som ett världsspråk. Det talas av omkring 109 miljoner människor som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 290 miljoner.

Det är efter engelska det mest studerade språket i världen och totalt har upp emot 600 miljoner betydande kunskap i franska.

Spanska

åka iväg, resa iväg på spanska

Spanska är ett ibero-romanskt språk och talas som modersmål av 386 miljoner människor, varav 90% i Syd- och Nordamerika.

Mexico är den folkrikaste spanskspråkiga nationen. Spanska behärskas dessutom av ca 15% av befolkningen i USA.

Spanska är officiellt språk i Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Kuba, Dominikanska republiken, Ecuador, Ekvatorialguinea, El Salvador, Guatemala, Honduras, Marocko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spanien, Uruguay och Venezuela.

Tyska

åka iväg, resa iväg på tyska

Tyska är ett germanskt språk talat av omkring 120 miljoner människor, vilket gör det till Europas näst största språk (efter ryska) och det germanska språk med, näst efter engelskan, flest talare i världen.

Tyska förekommer i många dialekter (med huvudtyperna högtyska och lågtyska), och har mer än de flesta andra germanska språk bevarat mycket av den urgermanska grammatiken, med exempelvis i större omfattning bibehållna kasusböjningar.

Italienska

åka iväg, resa iväg på italienska

Italienska är ett romanskt språk inom den indoeuropeiska språkgruppen och talas av ungefär 70 miljoner människor, varav de flesta i Italien.

Den italienska som talas idag är till stora delar baserad på toskanska dialekter och kan sägas vara ett mellanting av dialekterna som talas i Italiens södra delar och de norra delarnas galloromanska dialekt. Den sedan länge etablerade toskanska språkstandarden har de senaste årtiondena börjat bli influerad av den typ av italienska som talas i Milano, Italiens ekonomiska nav.