Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta åka på en resa från svenska till franska

Annons
resa   –   voyage
resa   –   voyage m
en resa   –   un voyage
att resa   –   voyager
resa   –   voyager
resa   –   dresser
resa sig   –   se lever
resan   –   le voyage
åka iväg   –   partir
en färd   –   un trajet
dressera   –   dresser
jorden   –   la terre
runt   –   autour
runt om   –   autour
Annons
runt   –   autour de
gå iväg   –   repartir
ge er iväg   –   partez
jaga iväg   –   chasser
iväg   –   partir
åka   –   partir
avgå   –   partir
utgå   –   partir
från   –   à partir de
trevlig   –   agréable
Annons
resväg   –   trajet
du lever   –   tu vis
lever   –   vit
stiga upp   –   se lever
min tur   –   mon tour
turen   –   le tour
ett torn   –   une tour
torn   –   tour
torn   –   tour f
trevlig   –   amusant
trevlig   –   läsning
trevlig   –   sympa
trevlig   –   sympatique
Annons
i världen   –   du monde
Annons

Översätt åka på en resa till andra språk

Franska

åka på en resa på franska

Franska är ett av de största romanska språken och räknas som ett världsspråk. Det talas av omkring 109 miljoner människor som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 290 miljoner.

Det är efter engelska det mest studerade språket i världen och totalt har upp emot 600 miljoner betydande kunskap i franska.

Spanska

åka på en resa på spanska

Spanska är ett ibero-romanskt språk och talas som modersmål av 386 miljoner människor, varav 90% i Syd- och Nordamerika.

Mexico är den folkrikaste spanskspråkiga nationen. Spanska behärskas dessutom av ca 15% av befolkningen i USA.

Spanska är officiellt språk i Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Kuba, Dominikanska republiken, Ecuador, Ekvatorialguinea, El Salvador, Guatemala, Honduras, Marocko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spanien, Uruguay och Venezuela.

Tyska

åka på en resa på tyska

Tyska är ett germanskt språk talat av omkring 120 miljoner människor, vilket gör det till Europas näst största språk (efter ryska) och det germanska språk med, näst efter engelskan, flest talare i världen.

Tyska förekommer i många dialekter (med huvudtyperna högtyska och lågtyska), och har mer än de flesta andra germanska språk bevarat mycket av den urgermanska grammatiken, med exempelvis i större omfattning bibehållna kasusböjningar.

Italienska

åka på en resa på italienska

Italienska är ett romanskt språk inom den indoeuropeiska språkgruppen och talas av ungefär 70 miljoner människor, varav de flesta i Italien.

Den italienska som talas idag är till stora delar baserad på toskanska dialekter och kan sägas vara ett mellanting av dialekterna som talas i Italiens södra delar och de norra delarnas galloromanska dialekt. Den sedan länge etablerade toskanska språkstandarden har de senaste årtiondena börjat bli influerad av den typ av italienska som talas i Milano, Italiens ekonomiska nav.