Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Ca va pas la tête !, Ça va pas la tête !, Ca va pas la tete !, Ça va pas la tete ! från franska till svenska

une tête   –   huvud
tête f   –   huvud
une tête   –   ett huvud
tête   –   huvud
la tête   –   huvudet
par tête   –   per man
le ciel   –   himlen
au dessus   –   ovanför
leur   –   deras
casser   –   slå sönder
le cou   –   halsen
cielm   –   himlen
au-dessus   –   ovanför
la gorge   –   halsen
une main   –   hand
une main   –   en hand
la queue   –   kön
faire la queue   –   köa
une queue   –   svans
tomber   –   falla
Annonser

Översätt Ca va pas la tête !, Ça va pas la tête !, Ca va pas la tete !, Ça va pas la tete ! till andra språk

Franska

Ca va pas la tête !, Ça va pas la tête !, Ca va pas la tete !, Ça va pas la tete ! på franska

Franska är ett av de största romanska språken och räknas som ett världsspråk. Det talas av omkring 109 miljoner människor som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 290 miljoner.

Det är efter engelska det mest studerade språket i världen och totalt har upp emot 600 miljoner betydande kunskap i franska.

Spanska

Ca va pas la tête !, Ça va pas la tête !, Ca va pas la tete !, Ça va pas la tete ! på spanska

Spanska är ett ibero-romanskt språk och talas som modersmål av 386 miljoner människor, varav 90% i Syd- och Nordamerika.

Mexico är den folkrikaste spanskspråkiga nationen. Spanska behärskas dessutom av ca 15% av befolkningen i USA.

Spanska är officiellt språk i Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Kuba, Dominikanska republiken, Ecuador, Ekvatorialguinea, El Salvador, Guatemala, Honduras, Marocko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spanien, Uruguay och Venezuela.

Tyska

Ca va pas la tête !, Ça va pas la tête !, Ca va pas la tete !, Ça va pas la tete ! på tyska

Tyska är ett germanskt språk talat av omkring 120 miljoner människor, vilket gör det till Europas näst största språk (efter ryska) och det germanska språk med, näst efter engelskan, flest talare i världen.

Tyska förekommer i många dialekter (med huvudtyperna högtyska och lågtyska), och har mer än de flesta andra germanska språk bevarat mycket av den urgermanska grammatiken, med exempelvis i större omfattning bibehållna kasusböjningar.

Italienska

Ca va pas la tête !, Ça va pas la tête !, Ca va pas la tete !, Ça va pas la tete ! på italienska

Italienska är ett romanskt språk inom den indoeuropeiska språkgruppen och talas av ungefär 70 miljoner människor, varav de flesta i Italien.

Den italienska som talas idag är till stora delar baserad på toskanska dialekter och kan sägas vara ett mellanting av dialekterna som talas i Italiens södra delar och de norra delarnas galloromanska dialekt. Den sedan länge etablerade toskanska språkstandarden har de senaste årtiondena börjat bli influerad av den typ av italienska som talas i Milano, Italiens ekonomiska nav.