Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Mme Dubois adore les fruits från franska till svenska

des fruits   –   frukter
adore   –   Älskar
j'adore   –   jag älskar
j'aime   –   jag älskar
adoré   –   avguda
fruits   –   fruits
musique   –   musik
porter   –   bära
jeu m, jeux pl   –   spel
de la salade   –   sallad
la musique   –   musiken
musique f   –   musik
la techno   –   techno
fruit   –   frukt
fruit m   –   frukt
emporter   –   bära bort
jeu   –   spel, lek
les jeux   –   spelen
adorer   –   avguda
porter   –   ha på sig
salade f   –   sallad
les animaux   –   djuren
un animal   –   ett djur
elle est   –   hon är
elle a   –   hon har
elle va   –   hon går
elle meurt   –   hon dör
Annonser

Översätt Mme Dubois adore les fruits till andra språk

Franska

Mme Dubois adore les fruits på franska

Franska är ett av de största romanska språken och räknas som ett världsspråk. Det talas av omkring 109 miljoner människor som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 290 miljoner.

Det är efter engelska det mest studerade språket i världen och totalt har upp emot 600 miljoner betydande kunskap i franska.

Spanska

Mme Dubois adore les fruits på spanska

Spanska är ett ibero-romanskt språk och talas som modersmål av 386 miljoner människor, varav 90% i Syd- och Nordamerika.

Mexico är den folkrikaste spanskspråkiga nationen. Spanska behärskas dessutom av ca 15% av befolkningen i USA.

Spanska är officiellt språk i Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Kuba, Dominikanska republiken, Ecuador, Ekvatorialguinea, El Salvador, Guatemala, Honduras, Marocko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spanien, Uruguay och Venezuela.

Tyska

Mme Dubois adore les fruits på tyska

Tyska är ett germanskt språk talat av omkring 120 miljoner människor, vilket gör det till Europas näst största språk (efter ryska) och det germanska språk med, näst efter engelskan, flest talare i världen.

Tyska förekommer i många dialekter (med huvudtyperna högtyska och lågtyska), och har mer än de flesta andra germanska språk bevarat mycket av den urgermanska grammatiken, med exempelvis i större omfattning bibehållna kasusböjningar.

Italienska

Mme Dubois adore les fruits på italienska

Italienska är ett romanskt språk inom den indoeuropeiska språkgruppen och talas av ungefär 70 miljoner människor, varav de flesta i Italien.

Den italienska som talas idag är till stora delar baserad på toskanska dialekter och kan sägas vara ett mellanting av dialekterna som talas i Italiens södra delar och de norra delarnas galloromanska dialekt. Den sedan länge etablerade toskanska språkstandarden har de senaste årtiondena börjat bli influerad av den typ av italienska som talas i Milano, Italiens ekonomiska nav.