Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta bonne soirée från franska till svenska

bonne nuit   –   god natt
bon, bonne   –   bra
bon m, bonne f   –   god
soirée   –   kväll
la soirée   –   festen
une soirée   –   fest
bonne   –   vacker
bon m, bonne f   –   fin
soirée f   –   kväll
un soir   –   en kväll
soir   –   kväll
ce soir   –   i kväll
soir m   –   kväll
agréable   –   trevlig
à nouveau   –   på nytt
de nouveau   –   på nytt
une année   –   ett år
l'année f   –   år
cette année   –   i år
bon!   –   gott
bonsoir   –   god kväll
amusant   –   trevlig
sympatique   –   trevlig
läsning   –   trevlig
sympa   –   trevlig
bonsoir!   –   godnatt
tôt, tot   –   tidigt
tôt   –   tidigt
Annonser

Översätt bonne soirée till andra språk

Franska

bonne soirée på franska

Franska är ett av de största romanska språken och räknas som ett världsspråk. Det talas av omkring 109 miljoner människor som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 290 miljoner.

Det är efter engelska det mest studerade språket i världen och totalt har upp emot 600 miljoner betydande kunskap i franska.

Spanska

bonne soirée på spanska

Spanska är ett ibero-romanskt språk och talas som modersmål av 386 miljoner människor, varav 90% i Syd- och Nordamerika.

Mexico är den folkrikaste spanskspråkiga nationen. Spanska behärskas dessutom av ca 15% av befolkningen i USA.

Spanska är officiellt språk i Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Kuba, Dominikanska republiken, Ecuador, Ekvatorialguinea, El Salvador, Guatemala, Honduras, Marocko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spanien, Uruguay och Venezuela.

Tyska

bonne soirée på tyska

Tyska är ett germanskt språk talat av omkring 120 miljoner människor, vilket gör det till Europas näst största språk (efter ryska) och det germanska språk med, näst efter engelskan, flest talare i världen.

Tyska förekommer i många dialekter (med huvudtyperna högtyska och lågtyska), och har mer än de flesta andra germanska språk bevarat mycket av den urgermanska grammatiken, med exempelvis i större omfattning bibehållna kasusböjningar.

Italienska

bonne soirée på italienska

Italienska är ett romanskt språk inom den indoeuropeiska språkgruppen och talas av ungefär 70 miljoner människor, varav de flesta i Italien.

Den italienska som talas idag är till stora delar baserad på toskanska dialekter och kan sägas vara ett mellanting av dialekterna som talas i Italiens södra delar och de norra delarnas galloromanska dialekt. Den sedan länge etablerade toskanska språkstandarden har de senaste årtiondena börjat bli influerad av den typ av italienska som talas i Milano, Italiens ekonomiska nav.