Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta cette robe från franska till svenska

cette   –   denna, detta
une robe   –   klänning
ce, cette   –   den här
ce, cette   –   det här
cette année   –   i år
robe f   –   klänning
robe   –   klänning
l’époque   –   tiden
la fois   –   gången
une fois   –   en gång
fois   –   gång
une fois   –   gång
la paire   –   paret
une époque   –   en epok
semaine f   –   vecka
cet   –   denna, detta
celle   –   denna
le temps   –   tiden
sans fin   –   hela tiden
fois   –   gånger
des fois   –   ibland
la girafe   –   giraffen
le couple   –   paret
une paire   –   ett par
paire f   –   par
la manière   –   sättet
il va   –   han passar
il va, aller   –   passar
dingue   –   knäpp
semaine   –   vecka
prenez garde   –   se upp
la vie   –   livet
dans la vie   –   i livet
Annonser

Översätt cette robe till andra språk

Franska

cette robe på franska

Franska är ett av de största romanska språken och räknas som ett världsspråk. Det talas av omkring 109 miljoner människor som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 290 miljoner.

Det är efter engelska det mest studerade språket i världen och totalt har upp emot 600 miljoner betydande kunskap i franska.

Spanska

cette robe på spanska

Spanska är ett ibero-romanskt språk och talas som modersmål av 386 miljoner människor, varav 90% i Syd- och Nordamerika.

Mexico är den folkrikaste spanskspråkiga nationen. Spanska behärskas dessutom av ca 15% av befolkningen i USA.

Spanska är officiellt språk i Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Kuba, Dominikanska republiken, Ecuador, Ekvatorialguinea, El Salvador, Guatemala, Honduras, Marocko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spanien, Uruguay och Venezuela.

Tyska

cette robe på tyska

Tyska är ett germanskt språk talat av omkring 120 miljoner människor, vilket gör det till Europas näst största språk (efter ryska) och det germanska språk med, näst efter engelskan, flest talare i världen.

Tyska förekommer i många dialekter (med huvudtyperna högtyska och lågtyska), och har mer än de flesta andra germanska språk bevarat mycket av den urgermanska grammatiken, med exempelvis i större omfattning bibehållna kasusböjningar.

Italienska

cette robe på italienska

Italienska är ett romanskt språk inom den indoeuropeiska språkgruppen och talas av ungefär 70 miljoner människor, varav de flesta i Italien.

Den italienska som talas idag är till stora delar baserad på toskanska dialekter och kan sägas vara ett mellanting av dialekterna som talas i Italiens södra delar och de norra delarnas galloromanska dialekt. Den sedan länge etablerade toskanska språkstandarden har de senaste årtiondena börjat bli influerad av den typ av italienska som talas i Milano, Italiens ekonomiska nav.