Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta det är bara bäst! från svenska till franska

bara   –   juste
bara, just   –   juste
bara   –   ne que
bara   –   ne ? que
bara   –   seulement
bäst   –   meillure
bättre   –   meilleur
bättre   –   mieux
precis   –   juste
berättigad   –   juste
rättvis   –   juste
rättvist   –   juste
exakt, precis   –   juste
bästa   –   le meilleur
hon hade   –   elle avait
först   –   seulement
några   –   quelques
månader   –   mois
vad bra   –   tant mieux
det bästa   –   le mieux
eftersom   –   comme
hade   –   avait
endast   –   seulement
Rättvis   –   Juste m
nyss   –   juste
endast   –   que
endast   –   uniquement
eftersom   –   car
ett jobb   –   un boulot
en månad   –   un mois
månad   –   un mois
Annonser

Översätt det är bara bäst! till andra språk

Franska

det är bara bäst! på franska

Franska är ett av de största romanska språken och räknas som ett världsspråk. Det talas av omkring 109 miljoner människor som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 290 miljoner.

Det är efter engelska det mest studerade språket i världen och totalt har upp emot 600 miljoner betydande kunskap i franska.

Spanska

det är bara bäst! på spanska

Spanska är ett ibero-romanskt språk och talas som modersmål av 386 miljoner människor, varav 90% i Syd- och Nordamerika.

Mexico är den folkrikaste spanskspråkiga nationen. Spanska behärskas dessutom av ca 15% av befolkningen i USA.

Spanska är officiellt språk i Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Kuba, Dominikanska republiken, Ecuador, Ekvatorialguinea, El Salvador, Guatemala, Honduras, Marocko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spanien, Uruguay och Venezuela.

Tyska

det är bara bäst! på tyska

Tyska är ett germanskt språk talat av omkring 120 miljoner människor, vilket gör det till Europas näst största språk (efter ryska) och det germanska språk med, näst efter engelskan, flest talare i världen.

Tyska förekommer i många dialekter (med huvudtyperna högtyska och lågtyska), och har mer än de flesta andra germanska språk bevarat mycket av den urgermanska grammatiken, med exempelvis i större omfattning bibehållna kasusböjningar.

Italienska

det är bara bäst! på italienska

Italienska är ett romanskt språk inom den indoeuropeiska språkgruppen och talas av ungefär 70 miljoner människor, varav de flesta i Italien.

Den italienska som talas idag är till stora delar baserad på toskanska dialekter och kan sägas vara ett mellanting av dialekterna som talas i Italiens södra delar och de norra delarnas galloromanska dialekt. Den sedan länge etablerade toskanska språkstandarden har de senaste årtiondena börjat bli influerad av den typ av italienska som talas i Milano, Italiens ekonomiska nav.