Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta dormir à l’hôtel från franska till svenska

dormir   –   sova
dormir   –   sover
hôtel m   –   hotell
en ville   –   i stan
la ville   –   staden
une ville   –   en stad
une ville   –   stad
voulais   –   ville
ville f   –   stad
en ville   –   i staden
voulu   –   ville
voulu   –   ville, velat
une tente   –   ett tält
tente f   –   tält
dort   –   sover
il dort   –   han sover
fait dodo   –   sover
elle dort   –   hon sover
je dors   –   jag sover
la tente   –   tältt
la tente   –   tältet
dur   –   svårt
dur   –   svårt, jobbigt
sous   –   under
tu veux   –   vill du ha
je veux   –   jag vill ha
tu veux   –   du vill
je veux   –   jag vill
je veux bien   –   gärna
comme   –  
comme moi   –   som jag
comme si   –   som om
comme ça   –   så här
comme   –   vad
comme   –   som
comme   –   som, såsom
comme   –   till
comme   –   eftersom
comme   –   som, till
Annonser

Översätt dormir à l’hôtel till andra språk

Franska

dormir à l’hôtel på franska

Franska är ett av de största romanska språken och räknas som ett världsspråk. Det talas av omkring 109 miljoner människor som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 290 miljoner.

Det är efter engelska det mest studerade språket i världen och totalt har upp emot 600 miljoner betydande kunskap i franska.

Spanska

dormir à l’hôtel på spanska

Spanska är ett ibero-romanskt språk och talas som modersmål av 386 miljoner människor, varav 90% i Syd- och Nordamerika.

Mexico är den folkrikaste spanskspråkiga nationen. Spanska behärskas dessutom av ca 15% av befolkningen i USA.

Spanska är officiellt språk i Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Kuba, Dominikanska republiken, Ecuador, Ekvatorialguinea, El Salvador, Guatemala, Honduras, Marocko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spanien, Uruguay och Venezuela.

Tyska

dormir à l’hôtel på tyska

Tyska är ett germanskt språk talat av omkring 120 miljoner människor, vilket gör det till Europas näst största språk (efter ryska) och det germanska språk med, näst efter engelskan, flest talare i världen.

Tyska förekommer i många dialekter (med huvudtyperna högtyska och lågtyska), och har mer än de flesta andra germanska språk bevarat mycket av den urgermanska grammatiken, med exempelvis i större omfattning bibehållna kasusböjningar.

Italienska

dormir à l’hôtel på italienska

Italienska är ett romanskt språk inom den indoeuropeiska språkgruppen och talas av ungefär 70 miljoner människor, varav de flesta i Italien.

Den italienska som talas idag är till stora delar baserad på toskanska dialekter och kan sägas vara ett mellanting av dialekterna som talas i Italiens södra delar och de norra delarnas galloromanska dialekt. Den sedan länge etablerade toskanska språkstandarden har de senaste årtiondena börjat bli influerad av den typ av italienska som talas i Milano, Italiens ekonomiska nav.