Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta et comme boisson från svenska till franska

som, såsom   –   comme
som, till   –   comme
till   –   comme
eftersom   –   comme
som om   –   comme si
så här   –   comme ça
som   –   comme
  –   comme
vad   –   comme
som jag   –   comme moi
såsom   –   comme
dryck   –   une boisson
drycken   –   la boisson
dryck   –   boisson f
att dricka   –   à boire
sova   –   dormir
svart   –   noir
svart   –   le noir
mörkret   –   le noir
rödvin   –   le noir
svart   –   noir, noire
dricka   –   boire
till   –   à
till er   –   à vous
till slut   –   à la fin
för, till   –   pour
till och med   –   même
gå till   –   se rendre
till   –   pour
till   –   jusqu´à
till slut   –   enfin
ända till   –   jusqu'à
till fots   –   à pied
Annonser

Översätt et comme boisson till andra språk

Franska

et comme boisson på franska

Franska är ett av de största romanska språken och räknas som ett världsspråk. Det talas av omkring 109 miljoner människor som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 290 miljoner.

Det är efter engelska det mest studerade språket i världen och totalt har upp emot 600 miljoner betydande kunskap i franska.

Spanska

et comme boisson på spanska

Spanska är ett ibero-romanskt språk och talas som modersmål av 386 miljoner människor, varav 90% i Syd- och Nordamerika.

Mexico är den folkrikaste spanskspråkiga nationen. Spanska behärskas dessutom av ca 15% av befolkningen i USA.

Spanska är officiellt språk i Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Kuba, Dominikanska republiken, Ecuador, Ekvatorialguinea, El Salvador, Guatemala, Honduras, Marocko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spanien, Uruguay och Venezuela.

Tyska

et comme boisson på tyska

Tyska är ett germanskt språk talat av omkring 120 miljoner människor, vilket gör det till Europas näst största språk (efter ryska) och det germanska språk med, näst efter engelskan, flest talare i världen.

Tyska förekommer i många dialekter (med huvudtyperna högtyska och lågtyska), och har mer än de flesta andra germanska språk bevarat mycket av den urgermanska grammatiken, med exempelvis i större omfattning bibehållna kasusböjningar.

Italienska

et comme boisson på italienska

Italienska är ett romanskt språk inom den indoeuropeiska språkgruppen och talas av ungefär 70 miljoner människor, varav de flesta i Italien.

Den italienska som talas idag är till stora delar baserad på toskanska dialekter och kan sägas vara ett mellanting av dialekterna som talas i Italiens södra delar och de norra delarnas galloromanska dialekt. Den sedan länge etablerade toskanska språkstandarden har de senaste årtiondena börjat bli influerad av den typ av italienska som talas i Milano, Italiens ekonomiska nav.