Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta flyga iväg, starta, lyfta från svenska till franska

åka iväg   –   partir
jaga iväg   –   chasser
ge er iväg   –   partez
gå iväg   –   repartir
iväg   –   partir
starta   –   lancer
lyfta   –   s'élever
flyga   –   voler
hon åker   –   elle part
åka   –   partir
avgå   –   partir
utgå   –   partir
från   –   à partir de
flygplan   –   avion
flygplan   –   avion m
att resa   –   voyager
resa   –   voyager
en bit   –   une part
från   –   de la part de
hon har   –   elle a
hon går   –   elle va
hon är   –   elle est
hon dör   –   elle meurt
den bor   –   elle habite
hon läser   –   elle lit
hon sa   –   elle disait
hon säger   –   elle dit
hon ger   –   elle donne
Annonser

Översätt flyga iväg, starta, lyfta till andra språk

Franska

flyga iväg, starta, lyfta på franska

Franska är ett av de största romanska språken och räknas som ett världsspråk. Det talas av omkring 109 miljoner människor som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 290 miljoner.

Det är efter engelska det mest studerade språket i världen och totalt har upp emot 600 miljoner betydande kunskap i franska.

Spanska

flyga iväg, starta, lyfta på spanska

Spanska är ett ibero-romanskt språk och talas som modersmål av 386 miljoner människor, varav 90% i Syd- och Nordamerika.

Mexico är den folkrikaste spanskspråkiga nationen. Spanska behärskas dessutom av ca 15% av befolkningen i USA.

Spanska är officiellt språk i Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Kuba, Dominikanska republiken, Ecuador, Ekvatorialguinea, El Salvador, Guatemala, Honduras, Marocko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spanien, Uruguay och Venezuela.

Tyska

flyga iväg, starta, lyfta på tyska

Tyska är ett germanskt språk talat av omkring 120 miljoner människor, vilket gör det till Europas näst största språk (efter ryska) och det germanska språk med, näst efter engelskan, flest talare i världen.

Tyska förekommer i många dialekter (med huvudtyperna högtyska och lågtyska), och har mer än de flesta andra germanska språk bevarat mycket av den urgermanska grammatiken, med exempelvis i större omfattning bibehållna kasusböjningar.

Italienska

flyga iväg, starta, lyfta på italienska

Italienska är ett romanskt språk inom den indoeuropeiska språkgruppen och talas av ungefär 70 miljoner människor, varav de flesta i Italien.

Den italienska som talas idag är till stora delar baserad på toskanska dialekter och kan sägas vara ett mellanting av dialekterna som talas i Italiens södra delar och de norra delarnas galloromanska dialekt. Den sedan länge etablerade toskanska språkstandarden har de senaste årtiondena börjat bli influerad av den typ av italienska som talas i Milano, Italiens ekonomiska nav.