Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta flytta på er! från svenska till franska

Annons
flytta   –   déménager
fåglar   –   des oiseaux
röra sig   –   bouger
byta om   –   se changer
byta   –   changer
byta ut   –   renouveler
byta   –   échanger
Annons
ta bort   –   enlever
ta bort   –   supprimer
skämma bort   –   gâter
föra bort   –   enlever
tappa bort   –   perdre
röva bort   –   enlever
bära bort   –   emporter
föra bort   –   emporter
ni   –   vous
och ni?   –   et vous ?
er, ni   –   vous
ni ser   –   vous voyez
vet ni?   –   savez vous?
vet ni?   –   vous savez?
Annons
med er   –   avec vous
till er   –   à vous
ni tror   –   vous croyez
möte   –   rendez-vous
till er   –   pour vous
Annons
Annons

Översätt flytta på er! till andra språk

Franska

flytta på er! på franska

Franska är ett av de största romanska språken och räknas som ett världsspråk. Det talas av omkring 109 miljoner människor som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 290 miljoner.

Det är efter engelska det mest studerade språket i världen och totalt har upp emot 600 miljoner betydande kunskap i franska.

Spanska

flytta på er! på spanska

Spanska är ett ibero-romanskt språk och talas som modersmål av 386 miljoner människor, varav 90% i Syd- och Nordamerika.

Mexico är den folkrikaste spanskspråkiga nationen. Spanska behärskas dessutom av ca 15% av befolkningen i USA.

Spanska är officiellt språk i Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Kuba, Dominikanska republiken, Ecuador, Ekvatorialguinea, El Salvador, Guatemala, Honduras, Marocko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spanien, Uruguay och Venezuela.

Tyska

flytta på er! på tyska

Tyska är ett germanskt språk talat av omkring 120 miljoner människor, vilket gör det till Europas näst största språk (efter ryska) och det germanska språk med, näst efter engelskan, flest talare i världen.

Tyska förekommer i många dialekter (med huvudtyperna högtyska och lågtyska), och har mer än de flesta andra germanska språk bevarat mycket av den urgermanska grammatiken, med exempelvis i större omfattning bibehållna kasusböjningar.

Italienska

flytta på er! på italienska

Italienska är ett romanskt språk inom den indoeuropeiska språkgruppen och talas av ungefär 70 miljoner människor, varav de flesta i Italien.

Den italienska som talas idag är till stora delar baserad på toskanska dialekter och kan sägas vara ett mellanting av dialekterna som talas i Italiens södra delar och de norra delarnas galloromanska dialekt. Den sedan länge etablerade toskanska språkstandarden har de senaste årtiondena börjat bli influerad av den typ av italienska som talas i Milano, Italiens ekonomiska nav.