Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta jag ska sova från svenska till franska

Annons
sova   –   dormir
sover   –   dormir
ett tält   –   une tente
tält   –   tente f
hotell   –   hôtel m
tältet   –   la tente
tältt   –   la tente
svårt   –   dur
svårt, jobbigt   –   dur
lägga   –   mettre
Annons
lägga undan   –   ranger
under   –   sous
du vill   –   tu veux
jag vill ha   –   je veux
vill du ha   –   tu veux
jag vill   –   je veux
gärna   –   je veux bien
Annons
som   –   comme
vad   –   comme
som om   –   comme si
så här   –   comme ça
som jag   –   comme moi
  –   comme
som, såsom   –   comme
som, till   –   comme
till   –   comme
eftersom   –   comme
se ut   –   avoir l´air
ha ont   –   avoir mal
Annons
se ut   –   avoir l'air
Annons

Översätt jag ska sova till andra språk

Franska

jag ska sova på franska

Franska är ett av de största romanska språken och räknas som ett världsspråk. Det talas av omkring 109 miljoner människor som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 290 miljoner.

Det är efter engelska det mest studerade språket i världen och totalt har upp emot 600 miljoner betydande kunskap i franska.

Spanska

jag ska sova på spanska

Spanska är ett ibero-romanskt språk och talas som modersmål av 386 miljoner människor, varav 90% i Syd- och Nordamerika.

Mexico är den folkrikaste spanskspråkiga nationen. Spanska behärskas dessutom av ca 15% av befolkningen i USA.

Spanska är officiellt språk i Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Kuba, Dominikanska republiken, Ecuador, Ekvatorialguinea, El Salvador, Guatemala, Honduras, Marocko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spanien, Uruguay och Venezuela.

Tyska

jag ska sova på tyska

Tyska är ett germanskt språk talat av omkring 120 miljoner människor, vilket gör det till Europas näst största språk (efter ryska) och det germanska språk med, näst efter engelskan, flest talare i världen.

Tyska förekommer i många dialekter (med huvudtyperna högtyska och lågtyska), och har mer än de flesta andra germanska språk bevarat mycket av den urgermanska grammatiken, med exempelvis i större omfattning bibehållna kasusböjningar.

Italienska

jag ska sova på italienska

Italienska är ett romanskt språk inom den indoeuropeiska språkgruppen och talas av ungefär 70 miljoner människor, varav de flesta i Italien.

Den italienska som talas idag är till stora delar baserad på toskanska dialekter och kan sägas vara ett mellanting av dialekterna som talas i Italiens södra delar och de norra delarnas galloromanska dialekt. Den sedan länge etablerade toskanska språkstandarden har de senaste årtiondena börjat bli influerad av den typ av italienska som talas i Milano, Italiens ekonomiska nav.