Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta jorden, marken från svenska till franska

jorden   –   la terre
marken   –   le sol
en jord   –   une terre
jord, mark   –   terre f
runt om   –   autour
runt   –   autour
runt   –   autour de
golvet   –   le plancher
min tur   –   mon tour
torn   –   tour
torn   –   tour f
turen   –   le tour
ett torn   –   une tour
världen   –   un monde
världen   –   le monde
folk   –   du monde
i världen   –   du monde
värld   –   monde
värld   –   monde m
alla   –   tout le monde
till   –   à
bädda   –   faire le lit
se upp   –   faire gaffe
köa   –   faire la queue
till er   –   à vous
till och med   –   même
till   –   pour
till   –   jusqu´à
till slut   –   à la fin
gå till   –   se rendre
för, till   –   pour
som, till   –   comme
Annonser

Översätt jorden, marken till andra språk

Franska

jorden, marken på franska

Franska är ett av de största romanska språken och räknas som ett världsspråk. Det talas av omkring 109 miljoner människor som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 290 miljoner.

Det är efter engelska det mest studerade språket i världen och totalt har upp emot 600 miljoner betydande kunskap i franska.

Spanska

jorden, marken på spanska

Spanska är ett ibero-romanskt språk och talas som modersmål av 386 miljoner människor, varav 90% i Syd- och Nordamerika.

Mexico är den folkrikaste spanskspråkiga nationen. Spanska behärskas dessutom av ca 15% av befolkningen i USA.

Spanska är officiellt språk i Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Kuba, Dominikanska republiken, Ecuador, Ekvatorialguinea, El Salvador, Guatemala, Honduras, Marocko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spanien, Uruguay och Venezuela.

Tyska

jorden, marken på tyska

Tyska är ett germanskt språk talat av omkring 120 miljoner människor, vilket gör det till Europas näst största språk (efter ryska) och det germanska språk med, näst efter engelskan, flest talare i världen.

Tyska förekommer i många dialekter (med huvudtyperna högtyska och lågtyska), och har mer än de flesta andra germanska språk bevarat mycket av den urgermanska grammatiken, med exempelvis i större omfattning bibehållna kasusböjningar.

Italienska

jorden, marken på italienska

Italienska är ett romanskt språk inom den indoeuropeiska språkgruppen och talas av ungefär 70 miljoner människor, varav de flesta i Italien.

Den italienska som talas idag är till stora delar baserad på toskanska dialekter och kan sägas vara ett mellanting av dialekterna som talas i Italiens södra delar och de norra delarnas galloromanska dialekt. Den sedan länge etablerade toskanska språkstandarden har de senaste årtiondena börjat bli influerad av den typ av italienska som talas i Milano, Italiens ekonomiska nav.