Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta jouer de la guitare från franska till svenska

jouer   –   spela
jouer   –   leka
jouer   –   spela, leka
guitare   –   gitarr
guitare f   –   gitarr
jouer   –   leker
jouer   –   jouer
golf m   –   golf
le basket   –   basket
caché   –   dold
tennis m   –   tennis
la main   –   handen
à la main   –   i handen
basket-ball   –   basket
batterie f   –   trummor
flûte f   –   flöjt
batterie f   –   batteri
basket   –   basket
cache-col m   –   halsduk
caché, -e   –   gömd
pile   –   hög
inverser   –   kasta om
jetter   –   kasta
lancer   –   kasta
la pile   –   batteriet
en face de   –   mittemot
en face   –   mittemot
face à   –   framför
en face   –   mitt emot
vit   –   lever
tu vis   –   du lever
se lever   –   stiga upp
se lever   –   resa sig
ou   –   eller
ni ni   –   varken eller
sans ni   –   utan eller
une main   –   en hand
une main   –   hand
Annonser

Översätt jouer de la guitare till andra språk

Franska

jouer de la guitare på franska

Franska är ett av de största romanska språken och räknas som ett världsspråk. Det talas av omkring 109 miljoner människor som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 290 miljoner.

Det är efter engelska det mest studerade språket i världen och totalt har upp emot 600 miljoner betydande kunskap i franska.

Spanska

jouer de la guitare på spanska

Spanska är ett ibero-romanskt språk och talas som modersmål av 386 miljoner människor, varav 90% i Syd- och Nordamerika.

Mexico är den folkrikaste spanskspråkiga nationen. Spanska behärskas dessutom av ca 15% av befolkningen i USA.

Spanska är officiellt språk i Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Kuba, Dominikanska republiken, Ecuador, Ekvatorialguinea, El Salvador, Guatemala, Honduras, Marocko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spanien, Uruguay och Venezuela.

Tyska

jouer de la guitare på tyska

Tyska är ett germanskt språk talat av omkring 120 miljoner människor, vilket gör det till Europas näst största språk (efter ryska) och det germanska språk med, näst efter engelskan, flest talare i världen.

Tyska förekommer i många dialekter (med huvudtyperna högtyska och lågtyska), och har mer än de flesta andra germanska språk bevarat mycket av den urgermanska grammatiken, med exempelvis i större omfattning bibehållna kasusböjningar.

Italienska

jouer de la guitare på italienska

Italienska är ett romanskt språk inom den indoeuropeiska språkgruppen och talas av ungefär 70 miljoner människor, varav de flesta i Italien.

Den italienska som talas idag är till stora delar baserad på toskanska dialekter och kan sägas vara ett mellanting av dialekterna som talas i Italiens södra delar och de norra delarnas galloromanska dialekt. Den sedan länge etablerade toskanska språkstandarden har de senaste årtiondena börjat bli influerad av den typ av italienska som talas i Milano, Italiens ekonomiska nav.