Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta lutter contre från franska till svenska

par contre   –   däremot
lutter   –   kämpa
contre   –   intill
contre   –   mot
se battre   –   kämpa
pour   –   vid
pour moi   –   för mig
pour toi   –   för dig
pour   –   för
pour   –   för att
pour le moment   –   nu
pour   –   till
pour   –   för, till
pour vous   –   till er
pour cent   –   procent
envers   –   gentemot
imprimer   –   trycka
serrer   –   klämma
recevoir   –   ta emot
recueillir   –   ta emot
résister   –   stå emot
en face   –   mitt emot
lui   –   för honom
lui   –   åt honom
le   –   honom, den, det
lui   –   han, honom
lui   –   honom, henne
avec lui   –   med honom
chez lui   –   till honom
revenu   –   kom tillbaka
de retour   –   tillbaka
ramener   –   ta tillbaka
rendre   –   ge tillbaka
Annonser

Översätt lutter contre till andra språk

Franska

lutter contre på franska

Franska är ett av de största romanska språken och räknas som ett världsspråk. Det talas av omkring 109 miljoner människor som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 290 miljoner.

Det är efter engelska det mest studerade språket i världen och totalt har upp emot 600 miljoner betydande kunskap i franska.

Spanska

lutter contre på spanska

Spanska är ett ibero-romanskt språk och talas som modersmål av 386 miljoner människor, varav 90% i Syd- och Nordamerika.

Mexico är den folkrikaste spanskspråkiga nationen. Spanska behärskas dessutom av ca 15% av befolkningen i USA.

Spanska är officiellt språk i Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Kuba, Dominikanska republiken, Ecuador, Ekvatorialguinea, El Salvador, Guatemala, Honduras, Marocko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spanien, Uruguay och Venezuela.

Tyska

lutter contre på tyska

Tyska är ett germanskt språk talat av omkring 120 miljoner människor, vilket gör det till Europas näst största språk (efter ryska) och det germanska språk med, näst efter engelskan, flest talare i världen.

Tyska förekommer i många dialekter (med huvudtyperna högtyska och lågtyska), och har mer än de flesta andra germanska språk bevarat mycket av den urgermanska grammatiken, med exempelvis i större omfattning bibehållna kasusböjningar.

Italienska

lutter contre på italienska

Italienska är ett romanskt språk inom den indoeuropeiska språkgruppen och talas av ungefär 70 miljoner människor, varav de flesta i Italien.

Den italienska som talas idag är till stora delar baserad på toskanska dialekter och kan sägas vara ett mellanting av dialekterna som talas i Italiens södra delar och de norra delarnas galloromanska dialekt. Den sedan länge etablerade toskanska språkstandarden har de senaste årtiondena börjat bli influerad av den typ av italienska som talas i Milano, Italiens ekonomiska nav.