Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ma maison est jaune från svenska till franska

huset   –   la maison
hus   –   maison
ett hus   –   une maison
hus   –   une maison
huset   –   maison
hemma   –   á la maison
la maison   –   hem
hus   –   maison f
gul   –   jaune
sömnad   –   la couture
vår, vårt   –   notre
röran   –   le bordel
hundar   –   les chiens
hemmet   –   le foyer
en fläck   –   une tache
ägg   –   oeufs, oeuf
uppgiften   –   la tâche
vår   –   notre
hög   –   haut, haute
mot   –   vers
högt   –   haut, haute
österut   –   vers l'est
hos dig   –   chez toi
hos oss   –   chez nous
min, mitt   –   mon, ma
mitt i   –   au c?ur de
till honom   –   chez lui
mitt i   –   au milieu
Annonser

Översätt ma maison est jaune till andra språk

Franska

ma maison est jaune på franska

Franska är ett av de största romanska språken och räknas som ett världsspråk. Det talas av omkring 109 miljoner människor som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 290 miljoner.

Det är efter engelska det mest studerade språket i världen och totalt har upp emot 600 miljoner betydande kunskap i franska.

Spanska

ma maison est jaune på spanska

Spanska är ett ibero-romanskt språk och talas som modersmål av 386 miljoner människor, varav 90% i Syd- och Nordamerika.

Mexico är den folkrikaste spanskspråkiga nationen. Spanska behärskas dessutom av ca 15% av befolkningen i USA.

Spanska är officiellt språk i Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Kuba, Dominikanska republiken, Ecuador, Ekvatorialguinea, El Salvador, Guatemala, Honduras, Marocko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spanien, Uruguay och Venezuela.

Tyska

ma maison est jaune på tyska

Tyska är ett germanskt språk talat av omkring 120 miljoner människor, vilket gör det till Europas näst största språk (efter ryska) och det germanska språk med, näst efter engelskan, flest talare i världen.

Tyska förekommer i många dialekter (med huvudtyperna högtyska och lågtyska), och har mer än de flesta andra germanska språk bevarat mycket av den urgermanska grammatiken, med exempelvis i större omfattning bibehållna kasusböjningar.

Italienska

ma maison est jaune på italienska

Italienska är ett romanskt språk inom den indoeuropeiska språkgruppen och talas av ungefär 70 miljoner människor, varav de flesta i Italien.

Den italienska som talas idag är till stora delar baserad på toskanska dialekter och kan sägas vara ett mellanting av dialekterna som talas i Italiens södra delar och de norra delarnas galloromanska dialekt. Den sedan länge etablerade toskanska språkstandarden har de senaste årtiondena börjat bli influerad av den typ av italienska som talas i Milano, Italiens ekonomiska nav.