Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta mitt i stan från svenska till franska

mitt emot   –   en face
Annons
mitt i   –   au milieu
mitt i   –   au c?ur de
min, mitt   –   mon, ma
mitt land   –   mon pays
i stan   –   en ville
mitt på dagen   –   midi
i staden   –   en ville
Annons
staden   –   la ville
ville   –   voulu
stad   –   ville f
ville   –   voulais
en stad   –   une ville
stad   –   une ville
ville, velat   –   voulu
stan   –   declèor
framför   –   face à
mittemot   –   en face
mittemot   –   en face de
stå emot   –   résister
ta emot   –   recevoir
ta emot   –   recueillir
Annons
dagen   –   le jour
en miljö   –   un milieu
massor av   –   plein de
full med   –   plein de
många   –   plein de
fullt med   –   plein de
fullt av   –   plein de
full   –   plein, -e
Annons
många   –   plein
full   –   plein, pleine
Annons

Översätt mitt i stan till andra språk

Franska

mitt i stan på franska

Franska är ett av de största romanska språken och räknas som ett världsspråk. Det talas av omkring 109 miljoner människor som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 290 miljoner.

Det är efter engelska det mest studerade språket i världen och totalt har upp emot 600 miljoner betydande kunskap i franska.

Spanska

mitt i stan på spanska

Spanska är ett ibero-romanskt språk och talas som modersmål av 386 miljoner människor, varav 90% i Syd- och Nordamerika.

Mexico är den folkrikaste spanskspråkiga nationen. Spanska behärskas dessutom av ca 15% av befolkningen i USA.

Spanska är officiellt språk i Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Kuba, Dominikanska republiken, Ecuador, Ekvatorialguinea, El Salvador, Guatemala, Honduras, Marocko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spanien, Uruguay och Venezuela.

Tyska

mitt i stan på tyska

Tyska är ett germanskt språk talat av omkring 120 miljoner människor, vilket gör det till Europas näst största språk (efter ryska) och det germanska språk med, näst efter engelskan, flest talare i världen.

Tyska förekommer i många dialekter (med huvudtyperna högtyska och lågtyska), och har mer än de flesta andra germanska språk bevarat mycket av den urgermanska grammatiken, med exempelvis i större omfattning bibehållna kasusböjningar.

Italienska

mitt i stan på italienska

Italienska är ett romanskt språk inom den indoeuropeiska språkgruppen och talas av ungefär 70 miljoner människor, varav de flesta i Italien.

Den italienska som talas idag är till stora delar baserad på toskanska dialekter och kan sägas vara ett mellanting av dialekterna som talas i Italiens södra delar och de norra delarnas galloromanska dialekt. Den sedan länge etablerade toskanska språkstandarden har de senaste årtiondena börjat bli influerad av den typ av italienska som talas i Milano, Italiens ekonomiska nav.