Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta redan samma kväll, samma kväll från svenska till franska

en kväll   –   un soir
i kväll   –   ce soir
kväll   –   soir m
kväll   –   soir
kväll   –   soirée
samma   –   même
samma   –   la même
kväll   –   soirée f
kvällen   –   le soir
redan från   –   dès
god kväll   –   bonsoir
redan   –   dès
redan när   –   dès que
samma   –   les mêmes
ikväll   –   ce soir
redan   –   déjà
själv   –   moi-même
själv   –   lui-même
till och med   –   même
även om   –   même
inte ens   –   même pas
ändå   –   quand même
även, också   –   même
en morgon   –   un matin
morgon   –   matin
fredag   –   vendredi
riktning   –   direction
fest   –   une soirée
festen   –   la soirée
sätt   –   une façon
en gång   –   une fois
Annonser

Översätt redan samma kväll, samma kväll till andra språk

Franska

redan samma kväll, samma kväll på franska

Franska är ett av de största romanska språken och räknas som ett världsspråk. Det talas av omkring 109 miljoner människor som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 290 miljoner.

Det är efter engelska det mest studerade språket i världen och totalt har upp emot 600 miljoner betydande kunskap i franska.

Spanska

redan samma kväll, samma kväll på spanska

Spanska är ett ibero-romanskt språk och talas som modersmål av 386 miljoner människor, varav 90% i Syd- och Nordamerika.

Mexico är den folkrikaste spanskspråkiga nationen. Spanska behärskas dessutom av ca 15% av befolkningen i USA.

Spanska är officiellt språk i Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Kuba, Dominikanska republiken, Ecuador, Ekvatorialguinea, El Salvador, Guatemala, Honduras, Marocko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spanien, Uruguay och Venezuela.

Tyska

redan samma kväll, samma kväll på tyska

Tyska är ett germanskt språk talat av omkring 120 miljoner människor, vilket gör det till Europas näst största språk (efter ryska) och det germanska språk med, näst efter engelskan, flest talare i världen.

Tyska förekommer i många dialekter (med huvudtyperna högtyska och lågtyska), och har mer än de flesta andra germanska språk bevarat mycket av den urgermanska grammatiken, med exempelvis i större omfattning bibehållna kasusböjningar.

Italienska

redan samma kväll, samma kväll på italienska

Italienska är ett romanskt språk inom den indoeuropeiska språkgruppen och talas av ungefär 70 miljoner människor, varav de flesta i Italien.

Den italienska som talas idag är till stora delar baserad på toskanska dialekter och kan sägas vara ett mellanting av dialekterna som talas i Italiens södra delar och de norra delarnas galloromanska dialekt. Den sedan länge etablerade toskanska språkstandarden har de senaste årtiondena börjat bli influerad av den typ av italienska som talas i Milano, Italiens ekonomiska nav.