Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta se trevlig ut, se snäll ut från svenska till franska

trevlig   –   agréable
snäll   –   sage
trevlig   –   sympa
trevlig   –   sympatique
trevlig   –   läsning
trevlig   –   amusant
snäll   –   gentille
snäll   –   gentil, -le
angenäm   –   agréable
snällt   –   gentil
semester   –   vacances
en resa   –   un voyage
resa   –   voyage m
resa   –   voyage
god   –   bon m, bonne f
bra   –   bon, bonne
god natt   –   bonne nuit
mysig   –   agréable
binda   –   attacher
knyta till   –   attacher
Helg   –   week-end
helgen   –   le week-end
mysig   –   sympa
dag   –   journée, jour
fast   –   ferme
kila fast   –   caler
resan   –   le voyage
Annonser

Översätt se trevlig ut, se snäll ut till andra språk

Franska

se trevlig ut, se snäll ut på franska

Franska är ett av de största romanska språken och räknas som ett världsspråk. Det talas av omkring 109 miljoner människor som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 290 miljoner.

Det är efter engelska det mest studerade språket i världen och totalt har upp emot 600 miljoner betydande kunskap i franska.

Spanska

se trevlig ut, se snäll ut på spanska

Spanska är ett ibero-romanskt språk och talas som modersmål av 386 miljoner människor, varav 90% i Syd- och Nordamerika.

Mexico är den folkrikaste spanskspråkiga nationen. Spanska behärskas dessutom av ca 15% av befolkningen i USA.

Spanska är officiellt språk i Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Kuba, Dominikanska republiken, Ecuador, Ekvatorialguinea, El Salvador, Guatemala, Honduras, Marocko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spanien, Uruguay och Venezuela.

Tyska

se trevlig ut, se snäll ut på tyska

Tyska är ett germanskt språk talat av omkring 120 miljoner människor, vilket gör det till Europas näst största språk (efter ryska) och det germanska språk med, näst efter engelskan, flest talare i världen.

Tyska förekommer i många dialekter (med huvudtyperna högtyska och lågtyska), och har mer än de flesta andra germanska språk bevarat mycket av den urgermanska grammatiken, med exempelvis i större omfattning bibehållna kasusböjningar.

Italienska

se trevlig ut, se snäll ut på italienska

Italienska är ett romanskt språk inom den indoeuropeiska språkgruppen och talas av ungefär 70 miljoner människor, varav de flesta i Italien.

Den italienska som talas idag är till stora delar baserad på toskanska dialekter och kan sägas vara ett mellanting av dialekterna som talas i Italiens södra delar och de norra delarnas galloromanska dialekt. Den sedan länge etablerade toskanska språkstandarden har de senaste årtiondena börjat bli influerad av den typ av italienska som talas i Milano, Italiens ekonomiska nav.