Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta sedan, efteråt, därefter från svenska till franska

sedan dess   –   depuis
sedan   –   puis, ensuite
sedan   –   ensuite
sedan, sen   –   ensuite
sedan, sen   –   depuis
sedan   –   depuis
sedan   –   puis
efteråt   –   après
alltsedan   –   depuis
vidare   –   ensuite
après   –   därefter
efteråt   –   plus tard
enligt   –   d'après
Efter   –   Aprés
dess form   –   sa forme
och   –   et puis
förresten   –   et puis
dessutom   –   puis
månader   –   mois
fyra, 4   –   quatre
fyra   –   quatre
efter   –   au bout de
följa efter   –   suivre
leta efter   –   chercher
letar efter   –   cherche
ringa efter   –   appeler
helt   –   tout à fait
Apred   –   Apres
alltsedan   –   dès
senast   –   au plus tard
månad   –   un mois
en månad   –   un mois
klockan fyra   –   à 16h
Annonser

Översätt sedan, efteråt, därefter till andra språk

Franska

sedan, efteråt, därefter på franska

Franska är ett av de största romanska språken och räknas som ett världsspråk. Det talas av omkring 109 miljoner människor som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 290 miljoner.

Det är efter engelska det mest studerade språket i världen och totalt har upp emot 600 miljoner betydande kunskap i franska.

Spanska

sedan, efteråt, därefter på spanska

Spanska är ett ibero-romanskt språk och talas som modersmål av 386 miljoner människor, varav 90% i Syd- och Nordamerika.

Mexico är den folkrikaste spanskspråkiga nationen. Spanska behärskas dessutom av ca 15% av befolkningen i USA.

Spanska är officiellt språk i Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Kuba, Dominikanska republiken, Ecuador, Ekvatorialguinea, El Salvador, Guatemala, Honduras, Marocko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spanien, Uruguay och Venezuela.

Tyska

sedan, efteråt, därefter på tyska

Tyska är ett germanskt språk talat av omkring 120 miljoner människor, vilket gör det till Europas näst största språk (efter ryska) och det germanska språk med, näst efter engelskan, flest talare i världen.

Tyska förekommer i många dialekter (med huvudtyperna högtyska och lågtyska), och har mer än de flesta andra germanska språk bevarat mycket av den urgermanska grammatiken, med exempelvis i större omfattning bibehållna kasusböjningar.

Italienska

sedan, efteråt, därefter på italienska

Italienska är ett romanskt språk inom den indoeuropeiska språkgruppen och talas av ungefär 70 miljoner människor, varav de flesta i Italien.

Den italienska som talas idag är till stora delar baserad på toskanska dialekter och kan sägas vara ett mellanting av dialekterna som talas i Italiens södra delar och de norra delarnas galloromanska dialekt. Den sedan länge etablerade toskanska språkstandarden har de senaste årtiondena börjat bli influerad av den typ av italienska som talas i Milano, Italiens ekonomiska nav.