Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta snabbt från svenska till franska

snabbt, snabb   –   vite
snabb, snabbt   –   vite
snabbt   –   vite fait
Annons
snabbt   –   vite
snabb   –   vite
snabbt   –   rapidement
fortare   –   plus vite
för fort   –   trop vite
att dricka   –   à boire
fort   –   vite
snabbare   –   plus vite
fort   –   rapidement
ett hål   –   un trou
hål   –   trou m
dricka   –   boire
snabb   –   privé
snabb   –   rapid
snabb   –   rapide
Annons
som om   –   comme si
som jag   –   comme moi
som   –   comme
  –   comme
så här   –   comme ça
vad   –   comme
som, till   –   comme
som, såsom   –   comme
eftersom   –   comme
till   –   comme
Annons
mycket   –   bien
mycket   –   très
så mycket   –   autant
så mycket   –   tant
för mycket   –   trop
så mycket   –   tant de
lika mycket   –   autant
Annons
Annons

Översätt snabbt till andra språk

Franska

snabbt på franska

Franska är ett av de största romanska språken och räknas som ett världsspråk. Det talas av omkring 109 miljoner människor som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 290 miljoner.

Det är efter engelska det mest studerade språket i världen och totalt har upp emot 600 miljoner betydande kunskap i franska.

Spanska

snabbt på spanska

Spanska är ett ibero-romanskt språk och talas som modersmål av 386 miljoner människor, varav 90% i Syd- och Nordamerika.

Mexico är den folkrikaste spanskspråkiga nationen. Spanska behärskas dessutom av ca 15% av befolkningen i USA.

Spanska är officiellt språk i Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Kuba, Dominikanska republiken, Ecuador, Ekvatorialguinea, El Salvador, Guatemala, Honduras, Marocko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spanien, Uruguay och Venezuela.

Tyska

snabbt på tyska

Tyska är ett germanskt språk talat av omkring 120 miljoner människor, vilket gör det till Europas näst största språk (efter ryska) och det germanska språk med, näst efter engelskan, flest talare i världen.

Tyska förekommer i många dialekter (med huvudtyperna högtyska och lågtyska), och har mer än de flesta andra germanska språk bevarat mycket av den urgermanska grammatiken, med exempelvis i större omfattning bibehållna kasusböjningar.

Italienska

snabbt på italienska

Italienska är ett romanskt språk inom den indoeuropeiska språkgruppen och talas av ungefär 70 miljoner människor, varav de flesta i Italien.

Den italienska som talas idag är till stora delar baserad på toskanska dialekter och kan sägas vara ett mellanting av dialekterna som talas i Italiens södra delar och de norra delarnas galloromanska dialekt. Den sedan länge etablerade toskanska språkstandarden har de senaste årtiondena börjat bli influerad av den typ av italienska som talas i Milano, Italiens ekonomiska nav.