Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta trevlig från svenska till franska

Annons
trevlig   –   agréable
trevlig   –   sympa
trevlig   –   sympatique
trevlig   –   läsning
trevlig   –   amusant
bra   –   bon, bonne
god   –   bon m, bonne f
god natt   –   bonne nuit
Annons
en resa   –   un voyage
resa   –   voyage m
resa   –   voyage
angenäm   –   agréable
dag   –   journée, jour
fin   –   bon m, bonne f
vacker   –   bonne
semester   –   vacances
kväll   –   soirée
resan   –   le voyage
Annons
resa sig   –   se lever
resa   –   dresser
att resa   –   voyager
resa   –   voyager
mysig   –   agréable
mysig   –   sympa
journee   –   journee
Helg   –   week-end
helgen   –   le week-end
fest   –   une soirée
festen   –   la soirée
Annons
snäll   –   sage
kväll   –   soirée f
Annons

Översätt trevlig till andra språk

Franska

trevlig på franska

Franska är ett av de största romanska språken och räknas som ett världsspråk. Det talas av omkring 109 miljoner människor som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 290 miljoner.

Det är efter engelska det mest studerade språket i världen och totalt har upp emot 600 miljoner betydande kunskap i franska.

Spanska

trevlig på spanska

Spanska är ett ibero-romanskt språk och talas som modersmål av 386 miljoner människor, varav 90% i Syd- och Nordamerika.

Mexico är den folkrikaste spanskspråkiga nationen. Spanska behärskas dessutom av ca 15% av befolkningen i USA.

Spanska är officiellt språk i Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Kuba, Dominikanska republiken, Ecuador, Ekvatorialguinea, El Salvador, Guatemala, Honduras, Marocko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spanien, Uruguay och Venezuela.

Tyska

trevlig på tyska

Tyska är ett germanskt språk talat av omkring 120 miljoner människor, vilket gör det till Europas näst största språk (efter ryska) och det germanska språk med, näst efter engelskan, flest talare i världen.

Tyska förekommer i många dialekter (med huvudtyperna högtyska och lågtyska), och har mer än de flesta andra germanska språk bevarat mycket av den urgermanska grammatiken, med exempelvis i större omfattning bibehållna kasusböjningar.

Italienska

trevlig på italienska

Italienska är ett romanskt språk inom den indoeuropeiska språkgruppen och talas av ungefär 70 miljoner människor, varav de flesta i Italien.

Den italienska som talas idag är till stora delar baserad på toskanska dialekter och kan sägas vara ett mellanting av dialekterna som talas i Italiens södra delar och de norra delarnas galloromanska dialekt. Den sedan länge etablerade toskanska språkstandarden har de senaste årtiondena börjat bli influerad av den typ av italienska som talas i Milano, Italiens ekonomiska nav.