Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta veille (f) de Pâques, samedi (m) saint från franska till svenska

Pâques mpl   –   påsk
Pâques   –   påsk
la veille   –   aftonen
Samedi   –   Lördag
le jour   –   dagen
une noix   –   en valnöt
une carte   –   ett kort
jourm   –   dagen
lundi   –   måndag
avant   –   innan
noix f   –   nöt
en jean   –   av jeanstyg
avant   –   före
le jean   –   jeansen
jean(s) m   –   jeans
un jean   –   jeans
gai, gaie   –   glad
contente   –   glad
la carte   –   kartan
carte d'or   –   guldkort
la carte   –   menyn
midi   –   mitt på dagen
brièvement   –   kort
en un mot   –   kort sagt
court   –   kort
court, courte   –   kort
petit, petite   –   kort
Annonser

Översätt veille (f) de Pâques, samedi (m) saint till andra språk

Franska

veille (f) de Pâques, samedi (m) saint på franska

Franska är ett av de största romanska språken och räknas som ett världsspråk. Det talas av omkring 109 miljoner människor som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 290 miljoner.

Det är efter engelska det mest studerade språket i världen och totalt har upp emot 600 miljoner betydande kunskap i franska.

Spanska

veille (f) de Pâques, samedi (m) saint på spanska

Spanska är ett ibero-romanskt språk och talas som modersmål av 386 miljoner människor, varav 90% i Syd- och Nordamerika.

Mexico är den folkrikaste spanskspråkiga nationen. Spanska behärskas dessutom av ca 15% av befolkningen i USA.

Spanska är officiellt språk i Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Kuba, Dominikanska republiken, Ecuador, Ekvatorialguinea, El Salvador, Guatemala, Honduras, Marocko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spanien, Uruguay och Venezuela.

Tyska

veille (f) de Pâques, samedi (m) saint på tyska

Tyska är ett germanskt språk talat av omkring 120 miljoner människor, vilket gör det till Europas näst största språk (efter ryska) och det germanska språk med, näst efter engelskan, flest talare i världen.

Tyska förekommer i många dialekter (med huvudtyperna högtyska och lågtyska), och har mer än de flesta andra germanska språk bevarat mycket av den urgermanska grammatiken, med exempelvis i större omfattning bibehållna kasusböjningar.

Italienska

veille (f) de Pâques, samedi (m) saint på italienska

Italienska är ett romanskt språk inom den indoeuropeiska språkgruppen och talas av ungefär 70 miljoner människor, varav de flesta i Italien.

Den italienska som talas idag är till stora delar baserad på toskanska dialekter och kan sägas vara ett mellanting av dialekterna som talas i Italiens södra delar och de norra delarnas galloromanska dialekt. Den sedan länge etablerade toskanska språkstandarden har de senaste årtiondena börjat bli influerad av den typ av italienska som talas i Milano, Italiens ekonomiska nav.